PHÁP LÝ

Thông tin công ty

Tổng Công ty Regal Motor Cars chịu trách nhiệm về nội dung của trang web này. Tổng công ty Regal Motor Cars là một công ty đăng ký tại Việt Nam với mã số công ty 0106157610 và đặt văn phòng đại diện tại số 01 khu 3A Trung Yên đường 11, Trung Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ Email: info@rolls-roycematorcars-hanoi.vn

 

Thông tin hợp pháp

 

Điều khoản trang web: Xin hãy đọc cẩn thận

Điều khoản dưới đây chi phối việc sử dụng trang web của bạn và bằng cách truy cập trang web là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản này, xin vui lòng không dùng trang web này. Chúng tôi có thể thay đổi những điều khoản này ngay bất cứ lúc nào mà không cần thông báo bằng cách cập nhật các điều khoản trên trang web này. Trách nhiệm của bạn là phải xem lại các điều khoản khi bạn truy cập vào trang web và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các điều khoản và điều kiện mới nhất của chúng tôi. Việc bạn sử dụng trang web này sau khi các thay đổi được xác lập nghĩa là bạn đã đống ý với các điều khoản được sửa đổi.

Trang web này chỉ dành cho cá nhân bạn và không được sử dụng nhằm mục đích thương mại nào khác.

Sản phẩm và dịch vụ

Việc cung cấp chi tiết sản phẩm và dịch vụ trên trang web này thì không có, và không nên hiểu như một đề nghị để bán hoặc cung cấp sản phầm và dịch vụ, người bán và người cung cấp phải luôn luôn chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của bạn tùy ý.

Tất cả sản phẩm và dịch vụ trên trang web này tùy thuộc vào tình trạng sẵn có hoặc hoặc có thể bị thu hồi mà không có thông báo. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ và tất cả các mức giá có thể bị thay đổi mà không có báo trước.

Các điều khoản và điều kiện cho các sản phẩm và dịch vụ cá nhân

Các điều khoản của trang web này nên được đọc kết hợp với các điều khoản và điều kiện riêng biệt cho việc bán hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cá nhân được đề cập trên trang web. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các điều khoản này với các điều khoản và điều kiện cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ, thì điều này sẽ áp dụng.

Thông tin về những sản phẩm và dịch vụ

Mặc dù chúng tôi rất cố gắng để mỗi thông tin trên trang web này được cập nhật và chính xác, chúng tôi cũng như bất kỳ đại lý ủy quyền của Rolls-Royce Motor Cars hay bên thứ ba nào khác có thể chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào trên trang web này. Luôn luôn kiểm tra các mẫu xe có sẵn trong đại lý ủy quyền của Roll-Royce Motor Cars, kiểm tra thông tin chính xác về các tính năng, thông số kỹ thuật và thiết bị của mẫu xe, trong trường hợp đã được Rolls-Royce Motor Cars phê duyệt, cần kiểm tra chi tiết số dặm xe đã chạy trước khi đặt một chiếc xe.

Luôn kiểm tra các điều khoản trên bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ cam kết nào.

Bạn nên tìm một nhà tư vấn tài chính độc lập riêng mình cho lời khuyên liên quan đến vấn đền thuế hay tài chính được đề cập trên trang web này.

Tính năng sẵn có của trang web

Chúng tôi không thể cam kết rằng trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, lỗi do lập trình hoặc virut và chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lí với bất kỳ lý do nào, trang web này không hoạt động bất kỳ lúc nào hoặc bất kỳ loại virut nào hay hệ thống miễn phí nào khác. Quyền truy cập có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bản quyền

Bản quyền tài liệu chứa trong trang web này thuộc về Tổng Công ty Regal Mortor Cars. Không ai được sao chép, sửa đổi, truyền tải, phân phối, trưng bày, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép hoặc tạo các tác phẩm từ bất kỳ phần nào của tài liệu này hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích sử dụng công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Regal Motor Cars Corporation. Bạn chỉ có thể xem hoặc in các trang cá nhân cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn.

Thương hiệu

Tên, logo và những hình ảnh trên trang web này xác định của Rolls-Royce Motor Cars, hoặc bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ là nhãn hiệu độc quyền của Rolls-Royce Motor Cars và/hoặc bên thứ ba có liên quan. Không có gì trong trang web này được trao cho bất kỳ người nào, bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào của Rolls-Royce Motor Cars, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tên, biểu trưng hoặc hình ảnh.

Các quyền sở hữu trí tuệ khác

Các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ hoặc quy trình được mô tả trong trang web này có thể tùy thuộc vào các quyền sở hữu trí tuệ khác của Rolls-Royce Motor Cars hay các bên thứ ba có liên quan. Không có giấy phép nào được cấp đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó.

Rolls-Royce Motor Cars Hà Nội chịu trách nhiệm xử lý bất cứ dữ liệu cá nhân nào mà quý vị có thể cung cấp cho đại lý này.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về việc sử dụng dữ liệu của mình, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý.

CHÍNH SÁCH

Công dụng của Cookies

Mỗi Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy tính người dùng.

Trong mỗi website này cookie được sử dụng để cải thiện trải nghiệm trình duyệt web cho người dùng của chúng ta. Rolls- Royce Motors Cars coi trọng thông tin cá nhân của bạn và chỉ có những thông tin chi tiết bên dưới được cookie sử dụng, làm thế nào để ngăn cản các thông tin này được viết ra và tác động của việc làm này trên kinh nghiệm trình duyệt web của bạn.

Vô hiệu hóa/ Cho phép trên tất cả các cookie.

Bạn có thể đồng ý hoặc từ chối cookie bằng chức năng cài đặt bổ trợ trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể dùng tất cả các tương tác đặc biệt của trang nếu cookie bị vô hiệu hóa.

Hầu hết trình duyệt web gần đây cho phép kiểm soát các cookie đã lưu thông qua cài đặt trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm việc làm thế nào để thấy những gì đã cài đặt trên cookie, làm sao để quản lí và xóa cookie, hãy ghé thăm www.allaboutcookies.org.

Vô hiệu hóa/ Cho phép những cookie cụ thể.

Rolls- Royce Motor Cars đang làm việc để cung cấp cho bạn khả năng tự quản lí cookie yêu thích của mình trong website của chúng tôi nhưng điều này gần đây chưa phát triển. Như là một bước tạm thời bên dưới chúng tôi có tất cả cài đặt cookie bởi website của chúng tôi, mục đích và chi tiết của chúng về cách chọn không tham gia nếu có.

 Chi tiết cookie trên website này căn cứ trên hướng dẫn của Phòng thương mại quốc tế cho các nhóm cookie; thực hiện nghiêm túc, hiệu suất, chức năng và mục tiêu.

Bảng dưới đây giải thích những cookie chúng ta sử dụng và giải thích tại sao

Nhóm Cookie Thực hiện nghiêm túc

Cookie

Name

Purpose

More information

VicinityUser

VicinityUser

Cookie nhóm này cho hay bạn đang tích cực sử dụng trang web. Cookie này bị xóa khi bạn tắt trình duyệt

 

Jsessionid

Jsessionid

Cookie nhóm này cho hay bạn đang sử dụng tích cự trên trang web. Điều này cho biết, bất cứ thời gian nào, có bao nhiêu người dùng ghé thăm trang web. Cookie này bị xóa khi bạn tắt trình duyệt web.

 

 

Nhóm Cookie Hiệu suất

Cookie

Name

Purpose

More information

Google analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmx

_utmxx

_utmz

 

Các cookie của bên thứ ba này được sử dụng để thu thập thông tin có bao nhiêu khách ghé thăm trang web. Thông tin được dùng để biên soạn báo cáo nhằm cải thiện trang web. Các cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web, nơi mà khách truy cập đã đến trang web và các trang mà họ truy cập.

Chính sách bảo mật Google

 Để chọn không bị theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả các trang web ghé thăm trang này.

Merchatize

ngx-userid

pid2

sid {ic_client_id}

ngx_{url_id}

cvt

dupCvt

Cookie thương mại được sử dụng bởi iCrossing nhằm mục đích định hướng mục tiêu người dùng, nghiên cứu và phát triển. Ngoài ram tại các tùy chọn của người dùng chúng tôi sẽ thu thập HTTP cookie, những thứ sẽ được dủng cho nghiên cứu và phát triển một lần nữa. Dữ liệu này chỉ được sử dụng bởi iCrossing và các đại lý của chúng tôi.

Máy chủ web của iCrossing tự động thu thập một vài thông tin về bạn khi bạn yêu cầu trang từ máy chủ của iCrossing, bao gồm địa chỉ IP của bạn. Thông tin này không xác định được cá nhân bạn.