CULLINAN

KIM CƯƠNG SẴN SÀNG CHO THỬ THÁCH

THỬ THÁCH CHUNG CUỘC

Sau nhiều năm phát triển, chiếc SUV đầu tiên của Rolls-Royce có tên Cullinan gần như đã sẵn sàng ra mắt. Chỉ còn lại một bài kiểm tra cuối cùng cần vượt qua. Công chúng thường không được chứng kiến quá trình kiểm nghiệm tiền kỳ. Nhưng Rolls-Royce có truyền thống công khai các thử nghiệm, đây chính là lòng tin của chúng tôi vào những chiếc xe của mình. Điều này sẽ được khẳng định trong năm 2018 giống như cột mốc năm 1907, khi chiếc Rolls-Royce Silver Ghost xuất sắc vượt qua bài thử nghiệm London-Edinburgh. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại đây trong suốt tháng 4 và dõi theo hành trình đối mặt Thử Thách Chung Cuộc của Cullinan.

Để trở nên ưu việt, chúng tôi phải đón nhận mọi thử thách. Hợp tác cùng Rolls-Royce Motor Cars, kênh National Geographic thử thách giới hạn của Cullinan trong một cuộc viễn chinh do nhiếp ảnh gia đã giành nhiều giải thưởng Cory Richards dẫn dắt nhằm ghi lại hình ảnh của những khung cảnh ngoạn mục nhất thế giới.

Thông cáo báo chí