Việc sử dụng cookie bởi Rolls-Royce Motor Cars

Cookie là một loại tệp văn bản nhỏ mà một số trang web lưu trữ trên máy tính của quý vị.

Trong trang web này, cookie được sử dụng để cải thiện trải nghiệm duyệt web cho khách hàng của chúng tôi. Rolls-Royce Motor Cars rất coi trọng sự riêng tư của quý vị và thông tin dưới đây nêu chi tiết các loại cookie được sử dụng, cách ngăn chặn việc ghi cookie và tác động của việc ghi cookie tới trải nghiệm duyệt web của quý vị.

 

Vô hiệu hóa/kích hoạt tất cả cookie.

Quý vị có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, quý vị sẽ không thể sử dụng tất cả tính năng tương tác của trang web nếu vô hiệu hóa cookie.

Các trình duyệt web gần đây nhất cho phép kiểm soát các cookie đã lưu qua phần cài đặt trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những loại cookie nào đã được đặt và cách quản lý và xóa chúng, hãy truy cập www.allaboutcookies.org.

 

Vô hiệu hóa/kích hoạt các cookie cụ thể.

Rolls-Royce Motor Cars đang nỗ lực để cho phép quý vị quản lý tùy chọn cookie của mình trên trang web của chúng tôi, nhưng tính năng này hiện đang phát triển. Để tạm thời thay thế, dưới đây chúng tôi đã nêu chi tiết tất cả các cookie được thiết đặt bởi trang web của chúng tôi, mục đích của cookie và chi tiết về cách chọn hủy kích hoạt cookie, nếu có.

Các cookie nêu chi tiết trên trang web này được căn cứ vào hướng dẫn phân loại cookie của Phòng Thương mại Quốc tế, gồm các loại Tuyệt đối cần thiết, Hiệu năng, Tính năng hoặc Mục tiêu.

Bảng dưới đây sẽ giải thích các loại cookie chúng tôi sử dụng và lý do.

 

Cookie tuyệt đối cần thiết

Cookie

Tên

Mục đích

Thêm thông tin

VicinityUser

VicinityUser

Loại cookie theo phiên này cho biết quý vị hiện đang sử dụng trang web. Cookie này bị xóa khi quý vị đóng trình duyệt của mình.

 

JSESSIONID

JSESSIONID

Loại cookie theo phiên này cho biết quý vị hiện đang sử dụng trang web. Nó cho biết có bao nhiêu người dùng đang truy cập trang web tại thời điểm cụ thể bất kỳ. Cookie này bị xóa khi quý vị đóng trình duyệt của mình.

 

Cookie hiệu năng

Cookie

Tên

Mục đích

Thêm thông tin

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmx
_utmxx
_utmz

Những cookie của bên thứ ba được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web. Thông tin được sử dụng để soạn báo cáo nhằm cải thiện trang web. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số khách truy cập trang web, vị trí nơi khách truy cập trang web và các trang họ đã truy cập.

Chính sách quyền riêng tư của Google.

Để chọn không cho phép bị theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả trang web, hãy truy cập trang này.

Merchantize

ngx_userid
pid2
sid{ic_client_id}
ngx_{url_id}
cvt
dupCvt

Cookie Merchantize được sử dụng bởi iCrossing nhằm mục tiêu xác định người dùng mục tiêu và nghiên cứu & phát triển. Ngoài ra, theo lựa chọn của người dùng, chúng tôi sẽ thu thập cookie HTTP để sử dụng cho mục đích nghiên cứu & phát triển và thiết kế nội dung theo nhu cầu. Dữ liệu này sẽ chỉ được sử dụng bởi iCrossing và nhân viên của chúng tôi.

Máy chủ web của iCrossing tự động thu thập một số thông tin về quý vị khi quý vị yêu cầu trang từ máy chủ của iCrossing, bao gồm địa chỉ IP của quý vị. Thông tin này không nhận dạng danh tính của quý vị.

 

 

CHÍNH SÁCH COOKIE